Szpital Powiatowy w Rykach pragnie poinformować iż został obdarowany od  LW „Bogdanka” S.A. jednorazową darowizną pieniężną w kwocie 20 000 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększeenie dostępności oraz standardu usług świadczonych na Odziale Leczenia Jednego Dnia z Blokiem Operacyjnym Szpitala Powiatowego w Rykach.