Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa w pracowni TK, USG.

Załączniki: