Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza w Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Załączniki: