Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza w Poradni Chirurgicznej.

Załączniki: