Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Załączniki: