Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza w Pracowni Endoskopii.

Załączniki: