Szanowni Pacjenci!

Interesuje nas Państwa opinia na temat jakości świadczonych w Szpitalu usług medycznych, dlatego proponujemy i zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Uzyskane uwagi i spostrzeżenia będą cennymi wskazówkami, prowadzącymi do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa opieki w naszym Szpitalu.

Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez dokonanie wyboru jednej z proponowanych odpowiedzi (PKT I – VII) oraz wpisanie dodatkowych uwag na końcu ankiety (PKT VIII).

Oddział, na którym Pani/Pan przebywała/przebywał: *
Płeć *
Wiek *
I. Jak Pani/Pan ocenia przyjęcie do Szpitala?
1. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji) *
2. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość) *
II. Jak Pani/Pan ocenia opiekę lekarską?
1. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość) *
2. Sposób przekazywania informacji na temat przebiegu diagnozowania oraz leczenia *
3. Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta podczas badań lekarskich *
4. Udzielanie przy wypisie ze Szpitala zaleceń dotyczących postępowania w okresie poszpitalnym (dalsze leczenie, tryb życia, w tym - dieta) *
III. Jak Pani/Pan ocenia opiekę pielęgniarską/położniczą?
1. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość) *Add description here!
2. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji, zapoznanie z prawami i obowiązkami pacjenta) *
3. Sprawność wykonywania zabiegów pielęgniarskich (pobranie krwi, iniekcje, opatrunki) *
IV. Jak Pani/Pan ocenia pracę salowych
1. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość) *
2. Czystość pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu *
V. Jak Pani/Pan ocenia pracę rejestracji do poradni przyszpitalnych?
1. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji) *
2. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość) *
VI. Jaka jest Pani/Pana ocena ogólna Szpitala?
1. Przestrzeganie praw pacjenta *
2. Możliwość korzystania z dodatkowych usług (bar, kiosk, telefon, dostęp do Internetu) *
3. Czy poleciłaby Pani/Pan nasz Szpital rodzinie lub znajomym? *
VII. Jeżeli chciałaby Pani/Pan podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat wymagających poprawy łub godnych wyróżnienia aspektów funkcjonowania Szpitala, prosimy o notatkę w tym miejscu: