Zarząd Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na „Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024.

LINK