Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. z dnia 16.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE