Ustala sie dzień 07 stycznia 2022 roku, dniem wolnym od pracy w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o.o. w zamian za święto przypadające 01 stycznia 2022 r.

Załączniki: