RODO

Do oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym po ustaleniu miejsca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W miarę dostępności miejsc istnieje możliwość przeniesienia chorych z innych oddziałów szpitalnych i innych szpitali.

Realizujemy:

1) hospitalizacje krótkoterminowe w celu:

* optymalizacji leczenia bólu

* kontroli trudnych dolegliwości – wymiotów, zawrotów głowy, zaburzeń połykania

* odbarczenia otrzewnej, opłucnej,

* przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych

* kwalifikacji do leczenia żywieniowego w warunkach domowych oraz przekazaniem pod opiekę ambulatoryjną

* kwalifikacji do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych oraz przekazaniem pod opiekę  ambulatoryjną

2) hospitalizacje wyręczające stałych opiekunów – do 14 dni

3) pobyty długoterminowe w przypadku nie dających się opanować dolegliwości bądź konieczności stałej opieki lekarsko – pielęgniarskiej