RODO

Ankieta dla podmiotu (procesora) przetwarzającego dane osobowe

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiot przetwarzający dane osobowe w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe