RODO

Ochrona Danych Osobowych/RODO/

Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych i Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. Podczas przetwarzania danych  realizujemy konstytucyjny obowiązek prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz  kierujemy się zasadą:

„CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ – NIE NARUSZAĆ PRAW”

Przetwarzając Państwa dane osobowe dążymy do:

1)  przetwarzania danych osobowych tak, aby realizować prawa i wolności osób, których dane dotyczą,

2)  zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych,

3)  minimalizowania ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

  Poniżej zamieszczamy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1.   Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych

  2.   Polityka prywatności (informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych grup osobowych i podmiotów współpracujących)

  3.   Prawa osób, których dane dotyczą

  4.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

  5.   Monitoring wizyjny

  6.   Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności

  7.   Ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe (procesora)

  8.   Materiał edukacyjny – Pacjent świadomy

  9.   Obowiązujące przepisy

  10.  Przydatne linki i poradniki

  11.   Poradnik – Bezpieczeństwo Danych dla Obywateli Ukrainy