RODO

Ochrona Danych Osobowych/RODO/

Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych i Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. Podczas przetwarzania danych  realizujemy konstytucyjny obowiązek prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz  kierujemy się zasadą:

„CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ – NIE NARUSZAĆ PRAW”

Przetwarzając Państwa dane osobowe dążymy do:

1)  przetwarzania danych osobowych tak, aby realizować prawa i wolności osób, których dane dotyczą,

2)  zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych,

3)  minimalizowania ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Polityka bezpieczeństwa informacji

2. Deklaracja zarządu

3.Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych

4.Polityka prywatności (informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych grup osobowych i podmiotów współpracujących)

5.Prawa osób, których dane dotyczą

6.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

7.Monitoring wizyjny

8.Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności

9.Ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe (procesora)

10.Materiał edukacyjny – Pacjent świadomy

11.Obowiązujące przepisy

12.Przydatne linki i poradniki

13.Poradnik – Bezpieczeństwo Danych dla Obywateli Ukrainy

14.Vademecum ochrony danych – co warto wiedzieć

15. Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

16. Kodeks postępowania dla ochrony zdrowia

17. Zbieranie i przetwarzanie danych w systemie informacji