RODO

Ochrona Danych Osobowych/RODO/

Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych i Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. Podczas przetwarzania danych  realizujemy konstytucyjny obowiązek prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz  kierujemy się zasadą:

„CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ – NIE NARUSZAĆ PRAW”

Przetwarzając Państwa dane osobowe dążymy do:

1)  przetwarzania danych osobowych tak, aby realizować prawa i wolności osób, których dane dotyczą,

2)  zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych,

3)  minimalizowania ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1.   Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych

2.   Polityka prywatności (informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych grup osobowych i podmiotów współpracujących)

3.   Prawa osób, których dane dotyczą

4.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

5.   Monitoring wizyjny

6.   Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności

7.   Ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe (procesora)

8.   Materiał edukacyjny – Pacjent świadomy

9.   Obowiązujące przepisy

10.  Przydatne linki i poradniki

11.   Poradnik – Bezpieczeństwo Danych dla Obywateli Ukrainy

12.  Vademecum ochrony danych – co warto wiedzieć