Struktura orgniazacyjna

Schemat ogólnej struktury organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.

Schemat struktury organizacyjnej Pionu Zarządu Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.

Schemat struktury organizacyjnej pionu Dyrektora ds. medycznych

Pliki do pobrania: