Oddział Medycyny Paliatywnej

Asystent:

Asystent:

lek. med. Cezary Bartczak

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

mgr Aleksandra Drózd

Psycholog

Psycholog

mgr Emilia Maria Gieroba

Opis oddziału

Oddział Medycyny Paliatywnej w swych działaniach ukierunkowany jest na poprawę jakości życia chorych stojących w obliczu nieuleczalnych chorób. Obejmuje wszechstronną opieką pacjentów borykających się z trudnymi do zniesienia objawami towarzyszącymi schyłkowej fazie  chorób. Niesie uwolnieni od bólu, afirmuje życie a śmierć szanuje jako naturalną kolej życia jednocześnie dbając o zachowanie człowieka w jak najlepszym zdrowiu fizycznym i psychicznym do końca jego dni.

W Oddziale Medycyny Paliatywnej zapewniamy:

* całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską

* leczenie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

* leczenie bólu zgodnie z drabiną analgetyczną

* rehabilitację zgodnie ze wskazaniami medycznymi

* leczenie odleżyn

* leczenie żywieniowe dojelitowe z wykorzystaniem zgłębników oraz wytworzeniem przetoki odżywczej – PEG – istniej możliwość kontynuacji leczenia w warunkach domowych pod opieka poradni żywieniowej

* leczenie żywieniowe pozajelitowe obwodowe lub z wytworzeniem centralnego dojścia naczyniowego

* tlenoterapię z wykorzystaniem wąsów, masek tlenowych oraz urządzeń CPAP

* prowadzimy kwalifikacje chorych do domowej tlenoterapii oraz nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej. 

Zakres Usług:

Oddział obejmuje swą opieką osoby dorosłe z następującymi jednostkami chorobowymi 

  • choroby nowotworowe (kod ICD10: C00– D48)
  • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (kod ICD10:G09)
  • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV (kod ICD10:B20– B24)
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (kod ICD10:G10– G13)
  • zaawansowane kardiomiopatie (kod ICD10: I42– I43)
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (kod ICD10: J96)
  • owrzodzenie odleżynowe (kod ICD10: L89)
  • stwardnienie rozsiane (kod ICD10: G35)

Zasady Przyjęcia:

Do oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym po ustaleniu miejsca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W miarę dostępności miejsc istnieje możliwość przeniesienia chorych z innych oddziałów szpitalnych i innych szpitali.

Realizujemy:

1) hospitalizacje krótkoterminowe w celu:

* optymalizacji leczenia bólu

* kontroli trudnych dolegliwości – wymiotów, zawrotów głowy, zaburzeń połykania

* odbarczenia otrzewnej, opłucnej,

* kwalifikacji do leczenia żywieniowego w warunkach domowych oraz przekazaniem pod opiekę ambulatoryjną

* kwalifikacji do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych oraz przekazaniem pod opiekę  ambulatoryjną

2) hospitalizacje wyręczające stałych opiekunów – do 14 dni

3) pobyty długoterminowe w przypadku nie dających się opanować dolegliwości bądź konieczności stałej opieki lekarsko – pielęgniarskiej

Zasady Odwiedzin:

Kontakt:

Informacje o stanie zdrowia chorych udziela lekarz od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 

Dyżurka pielęgniarska: 533-327-315

Gabinet lekarski: 536-327-013

Harmonogram pracy:

Czynne całodobowo