Szanowni Pacjenci,

W związku z realizacją zadań Nocnej i Świątecznej Opieki, informuję Państwa, iż zadania w tym zakresie są realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Rynek 14, 08 – 530 Dęblin, NIP 716-22-09-188, REGON 430938207 na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.

 

1) Nocna i Świąteczna Opieka:

a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy,

b) w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie pacjent mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację,

c) dyżurujący lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych;

– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);

– telefonicznie,

d) z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać
w razie:

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.