Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż skargi i wnioski można składać do Kierownictwa Szpitala drogą pocztową na adres, elektronicznie bądź
też osobiście w Sekretariacie Zarządu w godzinach jego pracy Szpitala.

Do Sekretariatu Zarządu:

Dni i godziny pracy Sekretariatu Szpitala: 

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

email:

sekretariat@rykiszpital.pl

adres do korespodencji:

ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

Do Rzecznika Praw Pacjenta:

Dni i godziny urzędowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 9:00-15:00

e-mail

kancelaria@rpp.gov.pl

adres do korespondencji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

strona internetowa

www.rpp.gov.pl

Do Narodowego Funduszu Zdrowia:

Dni i godziny urzędowania Narodowego Funduszu Zdrowia:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

e-mail:

sekretariat@nfz-lublin.pl

adres do korespondencji:

20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

strona internetowa:

www.nfz-lublin.pl