Przetargi

Nazwa ProwadzącyData TrybRodzaj PostępowaniaAkcje
Dostawa kontrastów i wstrzykiwaczy dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2024-04-30Konkurs ofertDostawyPrzejdź
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2024-04-03Konkurs ofertDostawyPrzejdź
Dostawa sprzętu endoskopowego, środków do dezynfekcji endoskopów oraz kontrastów i wstrzykiwaczy dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.oDział Zamówień Publicznych2024-04-02Konkurs ofertDostawyPrzejdź
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujące swym zakresem diagnostykę laboratoryjną mikrobiologię oraz serologię w laboratorium WykonawcyDział Zamówień Publicznych2024-03-20Konkurs ofertUsługiPrzejdź
Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.oDział Zamówień Publicznych2024-02-01Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. usług z zakresu teleradiologiiDział Zamówień Publicznych2023-12-29Zapytanie konkursoweUsługi Przejdź
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnegoDział Zamówień Publicznych2023-11-22Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Wykonanie dokumentacji projektowejoraz prac adaptacyjnych dla potrzeb centralnej sterylizatorniSzpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o./2Dział Zamówień Publicznych2023-11-17Przetarg nieograniczonyUsługi Przejdź
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac adaptacyjnych dla potrzeb centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.”Dział Zamówień Publicznych2023-11-02Przetarg nieograniczonyUsługi Przejdź
Zakup wyposażenia ochrony radiologicznej, ubrań operacyjnych oraz innych akcesoriów dla bloku operacyjnego
Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-10-25Zapytanie ofertoweDostawyPrzejdź
Zakup mebli oraz innego wyposażenia bloku operacyjnego
Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-10-25Zapytanie ofertoweDostawyPrzejdź
Dostawa oprogramowania i sprzętu mającego na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2023-09-22Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, odzieży jednorazowej, rękawic i innych materiałów jednorazowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o.Dział Zamówień Publicznych2023-09-13Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-08-02Przetarg nieograniczonyUsługi Przejdź
Przygotowanie i dostarczanie posiłków w ramach całodziennego
wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o.
Dział Zamówień Publicznych2023-06-07Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2023-06-05Zapytanie ofertoweUsługi Przejdź
Dostawa pakietów do szycia i usuwania szwów,
płynów infuzyjnych oraz środków higienicznych
dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-04-27Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego,
dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o
Dział Zamówień Publicznych2023-04-27Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa sprzętu jednorazowego, rękawic,
materiałów opatrunkowych oraz odzieży jednorazowej
dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-04-04Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-03-31Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków do mycia
i dezynfekcji endoskopów oraz akcesoriów endoskopowych
dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o
Dział Zamówień Publicznych2023-02-24Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa kontrastów oraz wkładów do wstrzykiwaczy
dla Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-02-17Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu
krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z
o.o.
Dział Zamówień Publicznych2023-01-11Konkurs ofertUsługiPrzejdź
Udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących usług z zakresu teleradiologiidla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o.Dział Zamówień Publicznych2023-01010Konkurs ofertUsługiPrzejdź
Dostawa leków oraz innych wyrobów medycznychDział Zamówień Publicznych2023-01-05Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Realizacja Świadczeń Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej 2Dział Zamówień Publicznych2022-12-12Konkurs ofertUsługi Przejdź
Badanie sprawozdań za rok obrotowy 2022 i 2023Dział Zamówień Publicznych2022-12-08Zapytanie ofertoweUsługi Przejdź
Realizacja Świadczeń Nocnej I Świątecznej Opieki ZdrowotnejDział Zamówień Publicznych2022-11-30Konkurs ofertUsługi Przejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujące swym zakresem diagnostykę laboratoryjną w laboratorium WykonawcyDział Zamówień Publicznych2022-11-14Konkurs ofertUsługiPrzejdź
Usługi pralnicze i dzierżawa pościeli wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2022-10-27Przetarg nieograniczonyDostawy UsługiPrzejdź
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2022-10-05Zapytanie ofertoweUsługi Przejdź
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu
cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych2022-09-22Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujące swym zakresem diagnostykę laboratoryjną mikrobiologię oraz serologię w laboratorium WykonawcyDział Zamówień Publicznych2022-08-25KonkursUsługiPrzejdź
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych11.08.2022Przetarg nieograniczonyUsługiPrzejdź
Audyt cyberbezpieczeństwoDział Zamówień Publicznych2022-07-13Zapytanie ofertoweUsługiPrzejdź
Audyt cyberbezpieczeństwoDział Zamówień Publicznych2022-07-11Zapytanie ofertoweUsługiPrzejdź
Dostawa zewnętrznego agregatu prądotwórczego, układu SZR, rozdzielnicy NN wraz z montażem, uruchomieniem i dokumentacją powykonawcząDział Zamówień Publicznych2022-06-21Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnegoDział Zamówień Publicznych2022-04-14Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa produktów żywienia pozajelitowego oraz innych wyrobów medycznychDział Zamówień Publicznych2021-03-18Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących usług z zakresu teleradiologii dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp z o.o.Dział Zamówień Publicznych2021-12-23Konkurs Usługi Przejdź
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego oraz krwi i preparatów krwiopochodnychDział Zamówień Publicznych2021-12-21Konkurs Usługi Przejdź
Dostawa lekówDział Zamówień Publicznych2021-11-19Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2021-10-05
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznychDział Zamówień Publicznych2021-08-30
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa leków i innych produktów medycznych_3Dział Zamówień Publicznych2021-08-27
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Zapytanie ofertowe tlenDział Zamówień Publicznych2021-08-19
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa leków i innych produktów medycznych_2Dział Zamówień Publicznych2021-08-03
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Dostawa leków i innych produktów medycznychDział Zamówień Publicznych2021-06-30
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.Dział Zamówień Publicznych2021-06-25
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Przygotowanie wraz z dostawą całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o.Dział Zamówień Publicznych2021-06-11
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w RykachDział Zamówień Publicznych2021-06-10
Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnegoDział Zamówień Publicznych2021-05-12 Przetarg nieograniczonyDostawyPrzejdź