Przyjmowanie interesantów

Informacja o zasadach przyjmowania interesantów

w administracji Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.

 

  • Ustala się następujący czas pracy pracowników administracji Szpitala – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.05
  • Ustala się następujący czas przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14.00.
  • Prezes Zarządu i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują interesantów
    w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 14.00.