O nas

Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o. o. została powołana przez Powiat Rycki z dniem 7 stycznia 2019r.

Powiat Rycki posiada 100% udziałów. Spółka jest podmiotem leczniczym, działającym w oparciu o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.

Usługi w naszym szpitalu adresowane są do osób w każdym przedziale wiekowym, zapewniając im pełną opiekę medyczną: lekarską i pielęgniarską.

Współpraca z innymi podmiotami leczniczymi zapewnia leczenie na najbardziej optymalnym poziomie. Każdy pacjent jest traktowany w sposób indywidualny z należnym mu szacunkiem i poszanowaniem jego godności. Proces leczenia realizują ludzie o odpowiednich kwalifikacjach dzięki temu realizujemy świadczenia medyczne w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej co daje gwarancje świadczenia usług najwyższej jakości.

Kierownictwo Szpitala:

Prezes

Prezes

Piotr Kienig

Dyrektor ds. medycznych

dr n. med. Cezary Sawulski

Asystent Zarządu

Asystent Zarządu

Dorota Belka

Naczelna Pielęgniarka

Naczelna Pielęgniarka

mgr Grażyna Walasek