Ankieta satysfakcji

Szanowni Pacjenci!

Interesuje nas Państwa opinia na temat jakości świadczonych w Szpitalu usług medycznych, dlatego proponujemy i zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.
Uzyskane uwagi i spostrzeżenia będą cennymi wskazówkami, prowadzącymi do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa opieki w naszym Szpitalu.

Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez dokonanie wyboru jednej z proponowanych odpowiedzi oraz wpisanie dodatkowych uwag na końcu ankiety.

Oddział, na którym Pani/Pan przebywała/przebywał:
Płeć:
Wiek:
Jak ocenia Pan/ Pani opiekę pielęgniarską na oddziale?
Jak ocenia Pan/Pani opiekę lekarską podczas pobytu?
Jeśli opieka pielęgniarska lub lekarska nie była wystarczająca proszę wskazać z czego był Pan/Pani niezadowolony?
Czy personel medyczny był zainteresowany Pani/Pana stanem zdrowia, reagował na bieżące zgłoszenia i wysłuchiwał potrzeb?
Czy był Pan/Pani poinformowany o prawie wskazania osób uprawnionych do informowania o stanie zdrowia i udostępnienia dokumentacji medycznej lub nieskorzystania z tego prawa?
Czy podczas pobytu na oddziale miał Pan/Pani zagwarantowane prawo do intymności i godności?
Jeśli Pan/Pani uważa, że poszanowanie prawa do intymności i godności nie zostało zagwarantowane proszę wskazać przyczyny
Czy był Pan/Pani poinformowany o procesie leczenia w sposób zrozumiały i przystępny oraz znał Pan/Pani ryzyko związane z podjęciem leczenia?
Jak ocenia Pan/ Pani jakość posiłków na oddziałach?
Jak ocenia Pan/Pani oznaczenia budynków szpitala, mapy szpitala i łatwość poruszania się po szpitaluAdd description here!
Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie co powinniśmy poprawić w naszym szpitalu?