Dobry Posiłek

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia  2023 r. Szpital Powiatowy w Rykach przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 25 września
2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

Celem programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

01 marca 2024 roku

Śniadanie: dieta podstawowa

Obiad: dieta podstawowa