Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o cz.II

SWZ Zał. nr 1 – Wykaz asortymentowo cenowy Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 4 – oświadczenie z art-125-ust-1 Zał. nr 5 -Oświadczenie-dot.-grupy-kapitałowej Zał. nr 6 – Wzór...

Nowy dyrektor do spraw medycznych

Zarząd Szpitala Powiatowego w Rykach pragnie poinformować, że z dniem 1 lutego 2024 r. rozpoczął z nami współpracę nowy dyrektor do spraw medycznych dr n.med. Cezary Sawulski. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy dyrektor lek. Piotr Chęć nadal pozostaje...

Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o

SWZ Zał. nr 1 – Wykaz asortymentowo cenowy Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 4 – oświadczenie z art-125-ust-1 Zał. nr 5 -Oświadczenie-dot.-grupy-kapitałowej Zał. nr 6 – Wzór...

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego-sig Odpowiedzi na pytania Załącznik ofertowy Umowa SWZ Zał 2 Oświadczenie Wykonawcy Zał nr 4 – oświadczenie z art-125-ust-1Zał nr 5...