Szpital Powiatowy w Rykach pragnie poinformować iż został obdarowany od LW „Bogdanka” S.A. jednorazową darowizną pieniężną w kwocie 45 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu do ciągłej terapii nerkozastępczej. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie standardu świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Rykach.