W nawiązaniu do informacji krążących w sieci na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rykach. Informuję

 

-Dyrektor medyczny lek. Piotr Chęć złożył rezygnację ze stanowiska z dniem 31.12.2023r w związku z objęciem funkcji zastępcy dyrektora do spraw medycznych w SPZOZ w Lubartowie.
Od 2.01.2024r funkcję dyrektora pełnił obecny Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach Piotr Kienig
Od 1.02 2024 r. funkcję dyrektora do spraw medycznych objął dr. n.med. Cezary Sawulski.
-W momencie otrzymania pisma zostały podjęte działania negocjacyjne oraz rozpoczęto pozyskiwanie nowej kadry lekarskiej.
-W momencie otrzymanie informacji z Izby Lekarskiej lekarz ginekolog natychmiast został odsunięty od pracy. Informujemy, iż przyjazd policji do lekarza ginekologa był wyłącznie jego sprawą prywatną nie był związany z funkcjonowaniem szpitala.
-W Szpitalu Powiatowym w Rykach nigdy nie było ordynatorów byli kierownicy. Nie ma takiej możliwości by lekarze byli wykazywani do NFZ -tu ci którzy nie pracują. Każda umowa ma datę do weryfikacji.
– Obecnie zatrudnionych mamy 52 lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Rykach, rezygnację, ze stanowisk złożyło 4 lekarzy, braki kadrowe zostaną w jak najszybszym terminie uzupełnione.
-Pion Anestezjologiczny jest obsadzony w całości mamy 9 lekarzy Anestezjologów.
-Pracownia Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego pracuje codziennie. Badanie Tomografu Komputerowego bez kontrastu pracuje całodobowo, Pracownia Rezonansu Magnetycznego od 8-18 codziennie, natomiast badania wymagające podania środka kontrastowego wykonywane są w obecności lekarzy radiologów. Badanie z kontrastem Tomografem Komputerowy wykonywane jest trzy razy w tygodniu oraz badanie z kontrastem Rezonansem Magnetycznym też trzy razy w tygodniu. Od stycznia bieżącego roku do końca kwietnia wykonaliśmy 2326 badań, TK-1273 oraz RM- 1053.
-W związku z poszukiwaniem nowej kadry medycznej zostały ograniczone przyjęcia pacjentów nieplanowanych. Na chwilę obecną nie ma mowy o wygaszaniu oddziałów wręcz przeciwnie planujemy dalszy rozwój.
-Tak córki Pana Starosty pracują w szpitalu. Panie są mieszkankami naszego powiatu i obydwie sumiennie wywiązują się ze swoich powierzonych obowiązków.