RODO

Inspektor Ochrony Danych /IOD/

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szpitalu Powiatowym w Rykach spółka z o. o., zastosowano regulację art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i wyznaczono uchwałą zarządzu:

Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Wiśniewskiego

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,            oraz wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych    z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w Szpitalu.

Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

  • listowanie na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki
  •  e-mail: iod@rykiszpital.pl
  •  tel. 533327028 lub 533327071