Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Kierowania Oddziałem Chorób Wewnętrznych.

Załączniki: