RODO

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności

W celu osiągnięcia przez Szpital coraz wyższej jakości prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać lub narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Informacje teleadresowe:

  •  listowanie na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki
  •  e-mail: iod@rykiszpital.pl
  •  tel. 533327028 lub 533327071