Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o OGŁOSZENIE