RODO

Polityka prywatności (informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych grup osobowych i podmiotów współpracujących).

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazuję Państwu treść klauzul informacyjnych dla:

 1.   Pacjentów
 2.  Pracowników
 3.  Kandydatów do pracy
 4.  Zamówień publicznych
 5.  Praktykantów
 6.  Kontrahentów
 7.  Rady Nadzorczej
 8.  Rozmów telefonicznych
 9.  Skarg i wniosków
 10.  Korespondencji
 11.   Monitoringu wizyjnego
 12.  Pracowników (informacja w związku z koronawirusem COVID-19)
 13.  Oferentów (personel świadczący usługi medyczne)
 14.  Wspólników
 15.  Pacjentów przebywających na salach COVID-19
 16.  Dzierżawców i najemców
 17.  Darczyńców
 18.  ZFŚS
 19.  Wykonujących pracę zdalną
 20.  Badania trzeźwości
 21.  Byłego pracownika
 22. Klauzula informacyjna BHP

Klauzule informacyjne dla Pacjenta dostępne są również w Izbie Przyjęć, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Medycyny Paliatywnej, Zespole Poradni Przyszpitalnych oraz Pracowniach Rendgenodiagnostyki Ogólnej i Tomografii Komputerowej.