RODO

Polityka prywatności (informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych grup osobowych i podmiotów współpracujących).

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazuję Państwu treść klauzul informacyjnych dla:

 1. Ogólna klauzula informacyjna
 2. Klauzula informacyjna dla pacjenta
 3. Klauzula informacyjna dla pracownika
 4. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 5. Klauzula informacyjna dla byłego pracownika
 6. Klauzula informacyjna podczas pracy zdalnej
 7. Klauzula informacyjna kontrola trzeźwości
 8. Klauzula informacyjna dla ZFŚS
 9. Klauzula informacyjna BHP
 10. Klauzula informacyjna szkolenie
 11. Klauzula informacyjna wizerunek + zgoda
 12. Klauzula informacyjna dla rady nadzorczej
 13. Klauzula informacyjna dla wspólników
 14. Klauzula informacyjna kontrahenta, oferenta
 15. Klauzula informacyjna dla dzierżawców i najemców
 16. Klauzula informacyjna dla darczyńcy
 17. Klauzula informacyjna dla praktykantów
 18. Klauzula monitoring pełna
 19. Klauzula monitoring skrócona
 20. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
 21. Klauzula informacyjna nadawcy odbiorcy korespondencji
 22. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
 23. Klauzula informacyjna rozmowa telefoniczna
 24. Klauzula informacyjna dla pracowników COVID

Klauzule informacyjne dla Pacjenta dostępne są również w komórkach organizacyjnych Szpitala.